סימולטור לחישוב כדאיות הקמת חברה בע”מ 2011

הכנסה שנתית צפויה לפני מס
נקודות זיכוי
תוספת הוצאות
משכורת מבוקשת למנהל לחודש
דיבידנד חודשי למשיכה