שירותים

משרדנו מעמיד שירותים כוללים בענפי הביטוח פנסיה ושוק ההון. להלן השירותים העיקריים שניתנו ע”י משרדנו  בשנים האחרונות:

 • שירותי רו”ח וייעוץ לסוכנויות ביטוח ולחברות ועסקים אחרים.
 • ביקורת בחברות ביטוח, קרנות פנסיה וסוכנויות ביטוח לרבות מטעם המפקח על הביטוח
 • הערכת שווי ותכנון מס ברכישה ומיזוג של סוכנויות ביטוח
 • בחינת כדאיות הפיכה מיחיד לחברה
 • ייעוץ ביטוחי ועריכת נספחי ביטוח ומכרזים למשרדי ממשלה ולחברות עיסקיות
 • בקרה על תוכניות ביטוח קולקטיביות כולל בקרת רווחיות ועמידה בתנאי ההסכם
 • בקרת רווחיות סוכני ביטוח כולל ניתוח אקטוארי (בשיתוף פרופ’ כהנא ופרופ’ הורניק)
 • בקרת רווחיות לפי ענפי ביטוח וסיגמנטים
 • בדיקת עמלות לסוכני ביטוח
 • הערכת שווי אקטוארית של קרנות פנסיה וחברות ביטוח
 • ייעוץ לפני כריתת הסכמים וביצוע שינויים בהסכמים בין סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח
 • ניהול בוררויות ומתן עדות מומחה בבתי משפט בתחומי הביטוח והפנסיה.