חוזר ללקוחות 9/2011

לאחרונה פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה שתחייב את העוסקים הקטנים במדינת ישראל ובכללם חלק גדול מסוכני הביטוח בדיווח מפורט לשלטונות מס ערך מוסף.

השינוי יכנס לתוקף החל מ-1/1/2012 ויחייב את הסוכנים לבקש ולצבור נתונים רבים במערכת הנהלת החשבונות שלהם ולדווח אותם בצורה ממוכנת למס ערך מוסף.
השינוי גם יוסיף עלות משמעותית לניהול חשבונות לכלל ציבור העוסקים בישראל.

בשנת 2011 חוייבו בדיווח מפורט
כל עוסק (יחידים וחברות) שמחזורם עולה על 4 מליון ₪
חברות החייבות לנהל הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות פקודת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ושהמחזור הכספי שלהן מעל מליון ₪
רוב סוכני הביטוח לרבות חברות לא היו חייבים בדיווח מפורט הואיל ואינם חייבים בהנהלת חשבונות כפולה.

חייבי דיווח מפורט לשנת 2012
ביום 25/8/2011 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה לפיה כל עוסק החייב מכוח דין במאזן (חברות, אגודות שיתפויות וכו’) שמחזור עסקאותיו מעל 500,000 ש”ח וכל עוסק אחר שמחזור עסקאותיו עולה על 1,000,000 ש”ח בשנה, יהיו חייבים בדיווח מקוון למע”מ החל מינואר 2012

התוצאה היא שרוב סוכני הביטוח יהיו חייבים בדיווח מפורט למע”מ החל מ-1/1/2012

הסוכנים מתבקשים להערך מיכונית לדיווח המפורט או להתקשר עם רואה חשבון או יועץ מס שיבצעו את הפעילות הנוספת עבורם.