רו”ח רמי מימון – 7/2007

בשנים 2003- 2006 חלו תמורות רבות ששינו משמעותית את פני ענף הביטוח. תמורות אלו הביאו לחוסר וודאות  רבה בענף הביטוח בכלל ואצל סוכני הביטוח בפרט וגרמו לירידת שוויו של תיק הביטוח.

 לאחרונה חלו שינויים שהביאו לעליה מחודשת בשוויו של תיק הביטוח ולביקוש לרכישת תיקי ביטוח אלמנטר ותיקי ביטוח חיים.

 בימים אלו מבוצעים מיזוגים רבים של סוכנויות ביטוח הנובעים בין היתר מהשינויים הרגולאטורים ומהפחתת העמלות בביטוחי חיים שגרמו לצורך בהתייעלות ובהתמקצעות של סוכנויות הביטוח.

להלן הגורמים המשפיעים על שוויה של סוכנות ביטוח:

 • ביקוש והיצע
 • רמת הסיכון
  1. של הענף
  2. של הסוכנות הספציפית בענף
 • הסביבה העסקית PEST
 • האטרקטיביות של השוק 4P
 • האטרקטיביות של הסוכנות (SWOT)
 • זהות הרוכש והמוכר (מוניטין)
 • השיעור שנרכש
 • עיתוי הקניה/מכירה
 • תקופת הליווי ואיכותו

תיק הביטוח- מוצר כלכלי

תיק הביטוח הינו מוצר בעל ערך כלכלי.

לכל מוצר יש מחיר והמחיר הוא ” מה שהלקוח מוכן לשלם עבורו”.

מחירו של המוצר נקבע על פי היצע וביקוש הנובעים בין היתר מהאטרקטיביות של השוק והמוצר.

מחיר – פונקציה של היצע וביקוש

מחירה של סוכנות ביטוח  נקבע כמו לגבי כל מוצר אחר הנמכר בשוק על פי  היצע וביקוש.

על ידי כך מגיעים ל”מחיר וכמות שיווי המשקל” המבטאים את הכמות שתימכר והמחיר שיקבע בתנאי שוק מסוימים (ביקוש והיצע).

תמצית ההשפעות על הביקוש וההיצע של תיקי ביטוח